Ochrana a zpracování osobních údajů

Ochrana a zpracování osobních údajů

Odesláním přihlášky / kontaktního formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů u organizátora Energisti.cz, příp. spolupracujících společností. Data budou organizátorem zpracovávána pouze v rozsahu nutném k vytvoření přihlášky na kurz, zajištění výuky a pro účely nabídky služeb, případně pro vyřízení e-mailového dotazu. Uvedená data nebudou poskytována dalším subjektům, ani dále prodávána. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné; pokud účastník nesouhlasí s poskytnutím osobních údajů a jejich zpracováváním v uvedeném rozsahu, nebudou jím poskytnuté údaje pro jejich neúplnost zpracovávány a po ukončení kurzu budou zničeny a účastník neobdrží Certifikát. K Vašim osobním údajům máte právo přístupu dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb. Tyto osobní údaje nesmějí být poskytovány třetím osobám, ani využívány k jiným účelům.