Moderní energetické ťukání pro profesionály

O kurzu

Pokud se naladíme na to, jak se cítíme a co potřebujeme, co nám chybí a jaká jsou řešení, dokážeme s pomocí Moderního energetického ťukání odstranit stres, emoční problémy a rychleji se přesunout do vyššího, příjemnějšího emočního stavu. Pak nás to vede raději k tomu, abychom se cítili šťastnější a silnější, aniž bychom se pitvali v bolestivé minulosti. Svůj stav můžeme přivést na +10 léčivou událost, prožívat lásku, svobodu, odpuštění a vytvořit tak pro sebe a své klienty prahový posun s trvalou změnou.
Tento kurz je nezbytný pro všechny lidi, kteří pomáhají druhým lidem, léčitele, kouče, profesionály na zvládání stresu, lékaře, poradce, kteří chtějí najít a následovat novou kariéru v bezpečném vyvedení lidí z nepříjemných stavů (nebo náročných vztahů) na lepší místo v jejich životě, na kterém jsou zdravější, výkonnější a šťastnější.

Poznámka – Na tento profesionální kurz se mohou přihlásit ti účastníci, kteří dokončili Moderní energetické ťukání – základní kurz.

Moderní energetické ťukání pro profesionály

Tento vysoce praktický třídenní kurz, je složen ze 12 modulů a mnoha cvičení. Součástí je plně barevný manuál.

Kurz Moderní energetické ťukání pro profesionály – odkrývá účastníkům hlubší rovinu – jak informací, tak i dovedností. Dále nabízí pokročilejší způsob práce a další nástroje pro profesionální praxi a pro práci s energetickým tělem klienta, jeho odstresování, stabilizování a posílení – šťastné energetické tělo = šťastný (úspěšnější) klient. Účastníci si osvojí vše nezbytné, aby uměli profesionálně pomáhat druhým lidem.

Po dokončení tohoto kurzu obdržíte certifikát Profesionál Moderního energetického ťukání. Získáváte také přístup do skupiny dalších profesionálů, vaše členství se rozšíří na profesionální, prodlouží se o 1 rok a získáte další slevy a výhody (více o výhodách členství).

diagram MET PRO - Moderní energetické ťukání pro profesionály

Moderní energetické ťukání pro profesionály – přehled

Modul 1: Dar moderní energistiky
Modul 2: Síla pozitiv
Modul 3: Budoucí orientace
Modul 4: Léčebný tok
Modul 5: Protokol příběhu
Modul 6: EMO protokol energetického těla
Modul 7: Energetický matrix
Modul 8: Zázraky uzdravování
Modul 9: Energetické vztahy
Modul 10: SuperMind řešení
Modul 11: Pokročilé energetické ťukání
Modul 12: Nový začátek

tanec - Moderní energetické ťukání pro profesionály

Pro účast na tomto kurzu, požadujeme úspěšné dokončení:
Moderní energetické ťukání – základní kurz

Doporučená literatura:
Moderní energetické ťukání – připravujeme

Doporučení pro další krok:
Moderní stres management pro profesionály

Řešení války - CZ titulky