Silvia Hartmann

Narodila se v roce 1959 v Německu. Od roku 1978 žije a pracuje ve Velké Británii. Silvia Hartmann je zakladatelkou Moderní Energistiky, 
V roce 1998 Silvia Hartmann vytvořila The GoE, první certifikační orgán pro Moderní energistiku na světě a od samých základů zahájila práci na vytvoření logické, rozsáhlé a soudržné tréninkové struktury pro moderní energisty.

Silvia Hartmann dodnes v GoE – sdružení energistů, působí jako prezidentka a rozvíjí Třetí odvětví – MODERNÍ ENERGISTIKU.

Její oblíbené rčení je „Láska bez logiky je šílenství. A naopak.“

Silvia Hartmann – můj příběh

V osmdesátých letech jsem pracovala jako profesionální zvířecí konzultant a behaviorista (takový psycholog). Část této práce zahrnovala původní výzkum a smyslem tohoto výzkumného projektu bylo najít u zvířat příčinu „syndromu vzteku“. To je případ, kdy zvíře – společenské zvíře, zvíře v zoo, domestikované zvíře – zaútočí, aby zabilo, bez varování, ale které je pro daného jedince neobvyklé.
Spouštěč nebo skutečná příčina syndromu vzteku zůstávala nepolapitelná po dlouhých dvanáct let – až do dne, kdy jsem měla okamžik osvícení. Nenašla jsem jen nový směr výzkumu, který byl zcela přehlížen, ale skutečnou odpověď na to, jak, proč a kdy zvířata rozvinou „syndrom vzteku“.

Uvědomila jsem si, že mezi sociálními savci dochází k výměně neviditelného „něčeho“, což je pro jejich přežití stejně důležité jako jídlo a voda. Přítomnost nebo nepřítomnost něčeho ovládá každou formu chování, včetně extrémního chování k přežití.
Nyní tomu říkáme ENERGIE; Tehdy jsem to považovala za lásku.
Energie – to neviditelné spojení mezi sociálními savci – má VŠECHNO, co souvisí s tím, jak se jednotlivci chovají.

Když sociální savec trpí nedostatkem této energie, bude postupně projevovat narušenější chování, dokud nedojde k prahovému posunu a bude se muset projevit syndrom vzteku. Vezměte prosím na vědomí, že říkám, že se to MUSÍ projevit – je to strukturální, zcela systémové a stane se to u jakéhokoli sociálního savce předvídatelným způsobem.
Když jsem si to poprvé uvědomila, bylo to jako by mě zasáhnul blesk. Všechny informace byly k dispozici najednou a já věděla, že jsem vyřešila problém „syndromu vzteku“.
Byly to důsledky absence energie, absence lásky.

A tak jedno krásné srpnové odpoledne v roce 1993 odešel můj mladý minulý aspekt do přední místnosti, kde v té době měla svou rozsáhlou knihovnu o chování zvířat. Postupně z polic brala jednu knihu za druhou, prohlédla si každou z nich a pokusila se v nich najít slovo LÁSKA – ale v žádné z nich nebylo. Odpoledne se změnilo na večer, potom na noc a ona tam seděla na koberci obklopená mořem knih, které už nemohla číst, a věděla, že je třeba udělat něco pro to, aby se láska vrátila do vědy. Věděla, že bez lásky a bez ENERGIE svět nikdy nemůže mít žádný smysl.

Pokračovala v testování své teorie o lásce a pozornosti jako řídících prvcích chování, dobrého i špatného chování, a v roce 1993 vytvořila „Attention Seeking Behaviour Disorder Scale“ (škála poruchy chování vyhledávající pozornost), popsanou v „Programu harmonie“.
Teorie platila; nejen to, přineslo to skutečný rozkvět nových, humánnějších, rozumnějších, logičtějších a zároveň láskyplnějších technik, metod, vzorů a přístupů.
Od začátku bylo zřejmé, že to, co mladý chovatel zvířat objevil, platí i pro ostatní sociální savce – pro lidi.

A teď jsme tady o 25 let později (v roce 2018).

Nyní máme Moderní energistický graf s pozitivním potenciálem, který přesahuje naše nejdivočejší sny.
Existuje také GoE – sdružení energistů, sdružení moderních lidí, kteří chtějí mít obě – lásku i logiku, aby vysvětlili vesmír a žili šťastnější a báječnější životy.

Moderní energistika je chybějícím „Třetím odvětvím“ v triádě Mysl, Tělo, Duch. Energisté jsou lidé, kteří se zaměřují na tuto mimořádnou část opravdové reality, kteří se věnují energetickým světům.
Naše metody jsou logické, prokazatelné, posilující a inspirativní.

Osobně vím toto:
Čím je láska čistší a dokonalejší, tím je logičtější; a totéž platí pro logiku, která je stále krásnější, stále více naplněna láskou a úžasnější, a tím je zase čistší.
Existuje místo, kde se oba stávají jedním a tím samým – ne různé strany mince, ale ve skutečnosti jedna a ta samá.

Věda zoufale potřebuje porozumět lásce – porozumět energii, porozumět emocím, protože bez toho nemůžete nikdy dělat čistou vědu.
Také praktiky spirituality zoufale potřebují porozumět logice – čisté, dokonalé logice, která je stejně hluboká jako krásná.

Moderní energistika je úžasná, mimořádná a všemu dodává jiskru – vrací nám celý svět, celý vesmír a my můžeme ještě jednou v tomto životě žít jako dítě, plné úžasu a plné milosti, radosti a úžasu.
Chci udělat lidi šťastnějšími. Chci udělat ze světa lidí lepší místo.

Objevte lásku.
Objevte logiku.
Vpřed do nového světa.

Silvia Hartmann
Srpen 2018

PS: A teď tu máme novinku – a ta se jmenuje Star Matrix!