3. odvětví

Energistika je v triádě – mysl, tělo, duch – nové, 3. odvětví.

Zároveň Energistika – 3. odvětví – není ani alternativním ani doplňkovým odvětvím. Je samostatným odvětvím.

Je primárním a také jediným odvětvím, které se zabývá lidským energetickým tělem a také tím, jak toto lidské energetické tělo funguje, interaguje s energetickým prostředím a s ostatními energetickými těly.

3. odvětví: Budoucnost Energistiky

V každém komplexním a inkluzivním přístupu k lidskému zdraví, štěstí a úsilí mluvíme o mysli, těle a duchu.
Dvě z těchto odvětví – psychologie a fyziologie – jsou považovány za vědecké; 3. odvětví bylo ponecháno v temnotě, ignorováno, očerňováno a ponecháno jako poslední zdroj, když vše ostatní selže.

Přesto právě ve Třetím odvětví lze nalézt odpovědi, které matou další dvě odvětví již od doby jejich vzniku, a pokud chceme splnit slib lidem, že tyto obory existují především proto, aby lidem pomohly vést šťastnější a zdravější život, nemůžeme už dál pokračovat bez dovedností, odborných znalostí a praxe v oblasti energetických modalit.

Energie je chybějícím X faktorem v každé rovnici, která na jakékoli úrovni zahrnuje lidské bytosti.
Bez energie, bez Třetího odvětví, svět nedává smysl a ani lidé nedávají smysl. Když k absolutní realitě přidáme tuto chybějící část, vstoupíme na zcela nové území.

Zde je změna možná.
Zde se ukazují řešení, která se dříve zdála zcela nedostupná.
Tam, kde se dříve nalézal stres, středověké myšlení, cítění a jednání, tam nalézáme jasnost a logiku.

Energetická práce je věda sama o sobě, s vlastními předpoklady, s vlastními metodikami, s vlastními specifickými kodexy chování ve výzkumu i v praxi.
Jsme zde, u vzniku této nové vědy o energii.
Jsme 3. odvětví

Silvia Hartmann
Prezidentka, GoE (sdružení Energistů)

3. odvětví – přijetí

Dne 2. března 2004 senát německého Vrchního Ústavního soudu jednomyslně rozhodl, že duchovní léčitel nepotřebuje vzdělání v anatomii, lékařské diagnóze, fyziologii, patologii, nebo terapii, aby získal povolení (licenci) k duchovnímu léčení, protože takové vzdělání je pro praxi léčení duše pomocí pokládání rukou irelevantní.

Tři ústavní soudci jednomyslně rozhodli, že nutit někoho, kdo pracuje s duševní problematikou a bez pomoci lékařské mašinérie nebo léků na předpis, aby studoval tyto předměty, které jsou pro metodologii energetické práce irelevantní, je v rozporu s ústavně zaručeným právem na svobodnou volbu povolání.

Německý Vrchní Ústavní soud tak dal přednost a uznal existenci 3. odvětví – léčebné praxe, která není založena na fyziologii a medicíně, ani s nimi přímo nesouvisí.

Co to pro nás znamená?

Za prvé, objasňuje, že v jakékoli léčebné nebo pomáhající roli je zde kdokoli, z jakéhokoli oboru, aby sloužil lidem.
Toto je základní koncept, organizační princip, ze kterého vyplývají všechny další podrobné kodexy chování a metodologie.

xxx

Mysl, tělo, duch


Jsme odborníci na energii, potenciál, motivaci a další nefyzické = energetické složky, se kterými se všichni každodenně setkáváme. Naučíme vás, jak se energizovat (zvládat stres). Rádi vám pomůžeme obohatit váš život o 16,7% informací, a exponenciálně tak zlepšit vaše výsledky, vztahy i naplnění.

Výcviky a kurzy pořádáme ve spolupráci s Bhakti.