Aspektový model

Aspektový model vytvořila Silva Hartmann v roce 2009 a v Energistice nahrazuje „psychologický Model částí“.

V konvenční psychologii existuje v lidské psychice myšlenka „částí“, které mohou zastávat protichůdné víry, hodnoty a postoje. To zahrnuje jednotlivé části i ještě více nedefinované části, jako jsou archetypy, démoni a stíny.

Energistika používá jiný model, Aspektový model. Ten jednoduše definuje energetické stavy člověka a odděluje je pomocí času, protože žádné dvě „části“ nemohou být aktivní současně. Proto lze jednotlivé stavy prožívat jenom postupně – jeden po druhém.

Tím se elegantně vyhne idei „konfliktu jednotlivých částí“, protože sekvenční a časově definovaná povaha výskytu aspektu jej činí jedinečným a umožňuje, aby se intervence zcela zaměřily na aspekty, které vyžadují změnu nebo léčení.

Aspektový model v Energistice také umožňuje mimořádně konkrétní cílené intervence tím, že se zabývá aspektem, který existoval například 12. listopadu 2009, 16:23; takže je logické a snadné zabývat se těmito vzpomínkami.

Když v řeči mluvíme v pojmech „Můj aspekt stál mimo dům“ na rozdíl od „Stál jsem mimo dům“ také zmírňuje nesprávnou identifikaci s minulými (nebo budoucími či paralelními) aspekty a činí psychologické intervence čistšími a snadněji proveditelné.

* V Aspektovém modelu je „já“ vždy jen tady a teď a všechny ostatní projevy, minulé nebo budoucí, jsou aspekty. V energetické práci je to nezbytné pro vytváření spojení s aspekty, komunikaci s aspekty v průběhu času a v podstatě odpovídá na otázku, jak milovat nebo odpouštět praktickým a účinným způsobem „sobě“.

** Aspektový model je nedílnou součástí všech Energistických přístupů.

*** Aspektový model funguje ve spojení s Energistickým grafem k posouzení a změně stavu jednotlivých aspektů. 

 

Jednoduchý příklad Aspektového modelu

Zde je ukázkové vysvětlení Aspektového modelu, v tomto případě pro rodiče.

Aspektový model je jednou z logických oprav, které jsou tak jednoduché, a přesto přinášejí tak obrovský rozdíl, který je časem ještě větší. (Je to dárek, který se pořád dává 🙂

„Nyní nejste člověkem, kterým jste byl, když vám byly tři roky. Vaše dítě není totéž dítě, jaké bylo, když se právě narodilo. Což znamená, že vy, tady a teď, jste zcela jedineční a všichni ti mnozí z vás, které existovaly v minulosti nebo vzniknou v budoucnosti, jsou vašimi aspekty.

 

„A toto platí pro každého člověka.

„Nemůžete být dvěma aspekty současně, pouze postupně.

 

„Takže jeden aspekt může být opravdu dobrým rodičem a o deset minut později se další aspekt mohl stát velmi stresovaným a chovat se jako špatný rodič.

 

„Je to stejné jako s dětmi.

 

„To nám umožňuje přestat přemýšlet, zda vy nebo já „jste“ špatní rodiče nebo dobří rodiče, nebo zda jsou naše děti úžasné a kreativní, nebo tvrdohlavé a neovladatelné.

„Každý z nás má schopnost stát se všemi těmito různými věcmi, takže místo toho, abychom řekli: „Jsem špatný rodič,“ říkáme: „Minulý týden se můj aspekt opravdu v hovoru ztratil a začal křičet jako šílenec.“

„Když o tom takto přemýšlíme, je mnohem snazší pochopit, co se stalo a proč a jak by budoucí aspekty mohly dělat věci jinak.

„Potom také můžeme pochopit, jak moc všechny naše aspekty potřebují lásku, pomoc, podporu a doufejme, že také někoho, kdo jim může připomenout, že POD STRESEM SE KAŽDÝ ASPEKT zblázní.

„Tak jednoduché…“ 🙂

 

Pokud tohle platí pro vaše aspekty, pak to platí i pro aspekty jiných lidí.

„Všechny aspekty jsou vytvořeny stejně.“