ENERGISTIKA

Co to je Energistika?

V triádě MYSL – TĚLO – DUCH se zabývá posledním z nich. Je novým, třetím odvětvím, které se zabývá energetickou realitou – duchovním světem – duší, energetickým tělem, energií, emocemi, stresem, myšlenkami, tvořením reality…..

Někdy se setkáte se spojením „moderní“, neboť její zakladatelka Silvia Hartmann tím jasně oddělila zastaralé a starodávné přístupy Východu i Západu (mnohdy nesmírně složitými), a nahradila je přístupem jednoduchým, obsahujícím jak logiku, tak i lásku.

 

Energistika – jak funguje?

je způsob, jakým my lidé přistupujeme k realitě s pomocí šesti smyslů, nikoli jen pěti. Další, dodatečné informace, které může jednotlivec získat o realitě, je posunem paradigmatu a těchto 16,7 % mu přináší velmi významnou výhodou.

S realitou jsme tedy spojeni šesti smysly, nejen pěti.

Je zcela nemožné porozumět lidem, aniž bychom zohlednili těchto 16,7%. Informace od šestého smyslu, těch chybějících 16,7%, výrazně zvyšují komplexnost a umožňují nám přistupovat k sobě samému, ale i ke světu jako takovému – mnohem realističtěji a efektivněji.

Energistika pracuje s energetickými složkami reality, zaměřuje se energetické tělo a energetické roviny.

Vezměte prosím na vědomí, že Energistika není náboženstvím, i když umožňuje těm, kteří vyznávají náboženství, získat více ze svých stávajících náboženských praktik, textů a přesvědčení – přesněji o 16,7%.

 

Energistika

 

Energista – osoba, která bere realitu energetického těla opravdu vážně. Ve své práci se primárně zaměřuje na něj. Hlavním záměrem energisty je zlepšení proudění energie v energetickém těle, jinými slovy zlepšení podmínek, ve kterých energetické tělo je. Další podrobnosti získáte zde.

 

Komu dokáže Energistika pomoci?

Jelikož se Energistka soustředí výhradně na energetické tělo a na energetické reality, umí se v nejobecnějším smyslu poradit s jakýmkoliv stresem (ten má VŽDY své „kořeny“ v energetické rovině) a posunout člověka Od stresu k úspěchu.

Konkrétně:
– soustředění, výkon, učení, vztahy s lidmi i se sebou samým, sebevědomí, smysl, cíle,
– kreativita, nápady
– intuice
– spolupráce, zlepšení komunikace mezi lidmi,

 

Chcete vědět, jak to na Energistickém sezení vypadá?