Kreativní šablona

Kreativní šablona je v EMO klíčovým konceptem. Je to osobní mapa energetického systému konkrétního člověka v plně funkčním stavu, tak, jak byla navržena Tvůrčím Řádem.

 

Kreativní šablona – vysvětlení a příklad

Jaký by daný člověk DNES BYL, kdyby vše, s čím se narodil, bylo dokonale „aktualizováno“, perfektně fungovalo, a všechny systémy mysli, těla a ducha byly v Rovnoměrném toku.

Zjednodušeně – kdyby byl člověk zcela na své +10, jak by se projevovala jeho mysl, tělo a duch? Tak tím přesně je Kreativní šablona u konkrétního člověka (každý máme jinou šablonu = je jedinečná).

Tato Kreativní šablona, která pochází  z EMO, se časem vyvíjí. Takže pokud je klientovi 30 let, tak jeho  Kreativní šabloně je také 30 let. Když je mu 65 let, je kreativní šablona vyjádřením nebo vizí tohoto člověka – ve věku 65 let, když by byl absolutně zdravý, naprosto dokonalý a se všemi svými schopnostmi, „zcela“  online  – ani starší, ani mladší.

 

Co z toho plyne?

EMO praktik – energista se učí SMĚŘOVAT SVOU POZORNOST a ZAUJMOUT VĚDOMÝ POSTOJ, byť jen na okamžik, ne k tomu, co je teď, ale k tomu, co tam mělo být, aby získal představu – nebo cíl – KAM směřují – čeho se on i klient snaží ve své práci dosáhnout.

Vezměte prosím na vědomí:

*Dočasný* aspekt Kreativní šablony je PŘESNĚ ve stejném věku jako osoba, která hledá uzdravení a léčivý posun SMĚREM K ROVNOMĚRNÉMU TOKU, ať už to pro ně může být cokoli. Tento pohyb správným směrem je mimořádně důležitý. Důvod, proč je to tak důležité, je ten, že když se potýkáme s traumatem, bolestí, energetickými zraněními, „špatnými vzpomínkami“ a tak dále, přirozenou tendencí lidí je „pokoušet se vrátit čas“ do stavu PŘEDTÍM, než došlo k nepříjemnému zážitku.

Tento pokus – vrátit čas zpět – je hluboce NEPŘIROZENÝ a na velmi hluboké úrovni mu vzdorují VŠECHNY SYSTÉMY – fyzické i jiné – které od přírody ZNAJÍ JEN, JAK JÍT VPŘED. Pohyb zpět prostě neznají a v přírodě není.

Všechny přírodní systémy, vše v Tvůrčím řádu, má vestavěný tento DOPŘEDNÝ „motor“, tento dopředný pohyb.

Když se lidé pokoušejí porušit tento přirozený pohyb a snaží se zastavit čas, nebo se v přírodních systémech pokusí vrátit čas, dojde ke skutečně strašlivému konfliktu, který je absolutně nesmiřitelný a hluboce poškodí systémy.  Tím se situaci pro klienta ještě zhorší, jakékoliv pokusy o uzdravení a terapii jsou zbytečně těžké a obtížné. Z dlouhodobého hlediska jsou pak zcela odsouzené k neúspěchu, protože příroda se vždy znovu prosadí. Nemůžete dělat nic jiného, než následovat vesmír, jít s vesmírnými zákony a jít VPŘED.

Díváte-li se V TOMTO KONKRÉTNÍM OKAMŽIKU na Kreativní šablonu – na dokonalé, nekonečné já v Rovnoměrném toku, pak oba – klient i praktik – dostanou cíl – něco, na čem je třeba pracovat a co je správné – VE SPRÁVNÉM ČASE A POHYBUJÍCÍ SE TÍM SPRÁVNÝM SMĚREM.

 

kreativní šablona

 

Kreativní šablona, závěr a smysl

Tím končí „boj proti přírodě“, který člověk nikdy nemůže vyhrát, ať si myslí, co si myslí, a EMO léčení se tak stává, tím, čím je – snadné, přirozené a překvapivé ve své radosti a SPRÁVNOSTI.

Existuje mnoho dalších praktických použití Kreativní šablony – např. při řešení konfliktů, ve výuce, v poradenství a při léčení, v péči o nemocného příbuzného a zejména v rodičovství,…. . Kreativní šablona není jen pro pomoc a práci s druhými lidmi, samozřejmě můžete pracovat, také se svou vlastní Kreativní šablonou,  se současným já, minulými nebo budoucími aspekty .

 


ENERGISTI specialisti na energii, potenciál, motivaci a další nefyzické = energetické složky, se kterými se všichni každodenně setkáváme. Na speciálním školení EMO vás naučíme, jak se spojit se svou Kreativní šablonou, stejně tak i se šablonou druhých lidí, kde se krom jiného naučíte JAK „plout“ po proudu, využít jeho sílu, dosáhnout svých cílů snadněji, „číst“ energii a následovat Přírodní zákony.

Výcviky a kurzy pořádáme ve spolupráci s Bhakti.