Od EFT po MET

Od EFT po MET – úvod

V 90-tých letech se klasické EFT, i díky internetu, šířilo po celém světě. Silvia Hartmann byla nadšenou zastánkyní a podílela se na jeho šíření a popularizaci. Základem klasického EFT je odstranit negativní emoce, kolem kterých se vše točí. Začátkem milénia Hartmann odchází z EFT komunity a věnuje se svým výzkumům a v roce 2011 vytvořila Energy EFT, které je zaměřeno na energetické základy – vzniká úplně nový ťukací protokol, hojně se používají pozitiva a začíná se s budoucí orientací. V Moderním energetickém ťukání (MET) již není možnost ťukat na negativa (odťukat nepříjemný pocit a stále hledat příčiny problémů, pitvání se a „léčení“ minulosti), je kladen mnohem větší důraz na „budoucí orientaci“ a na posílení energie v TADY & TEĎ.

 

Moderní energetické ťukání má zajímavou historii, která se odvíjí z historie Moderní energistiky.

Od EFT po MET – KLASICKÉ EFT

V roce 1998 se ťukání na meridiánové body říkalo EFT – techniky emoční svobody, řekla jsem si –„ konečně je tady něco, co lidem pomůže pochopit, že máme energetické tělo, a že když s ním něco děláme, tak že se mohou dít úžasné věci.“
V devadesátých letech se podílela na rozvoji a šíření EFT, vytvořila spoustu vzorů a technik. (Hartmann v té době napsala jednu z prvních knih o EFT – Adventures in EFT 1 + 2 a následující 3 roky to byly jediné dostupné knihy o EFT na světě)…. A vše bylo super….

Později se dostala do zásadního sporu s tvůrcem EFT Gary Craigem ohledně používání pozitiv.

Poznámka
Hartmann se v 80-tých a začátkem 90-tých let zúčastnila výzkumu chování zvířat, který ukázal, že pokud zvýšíte lásku, zlepší se jejich chování. A to se ukázalo, že platí na všechny savce. „Proto jsem věděla, že chceme-li dosáhnout pozitivních výsledků a věci se posouvaly správným směrem, potřebujeme do systému vložit pozitivní energii“ říká Hartmann.

Škála SUD - zobrazuje jen negativní emoce

Škála SUD – zobrazuje jen negativní emoce

Ve stejné době, kolem 1999, byla velmi unavena do té doby hojně používanou škálou SUD (SUD subjektivní jednotka nepohodlí – od -10 do 0), kterou používali úplně všichni. Nulové emoce bylo to nej, co člověk mohl v tomto starém přístupu získat. Dle názoru Hartmann to to byl zásadní problém, který přijímala celá společnost – že nemít (žádné) emoce, je dobrá věc.
„Mám pro vás novinku, není to pravda, není to dobrá věc! Je to podobné, jako když máte na svém bankovním účtu 0, nebo máte 0 energii, vaše inteligence je také 0. Abyste aktivovaly lidskou inteligenci a potenciál, potřebujeme být na +10 – jediném místě, kde máme nějakou šanci na skutečnou pravdu.“
Sue obr
Zpět k pozitivním emocím.Jeji práce s pozitivy se moc nelíbila ani Garimu Craigovi, ani nikomu z psychologickým typem myšlení (zastántonci škály SUD – emoce končí 0), a proto Hartman v roce 2002 opouští EFT komunitu a věnuje se svým věcem a výzkumu EMO.

Od EFT po MET – ENERGY EFT

V roce 2011 byla Hartmann požádána, aby napsala nový EFT trénink, založený více na energetických základech. „OK, udělám to, ale jen pod jednou podmínkou, že to teď uděláme pořádně.“
„Tyto ťukací věci jsou věcmi energetickými. Když ťukáme na meridiánové body, tak ťukáme na body ve fyzickém ťěle, ale tohle já dělat nebudu. Pokud tedy na tom mám pokračovat naplno, tak vytvořím verzi, která vychází a zaměřuje se na energetickou podstatu. Chceme-li zlepšit proudění v energetickém těle, potřebujeme udělat něco, abychom zlepšili celý tento systém. Ale ne tak, aby se bránil energiím, ale aby byl energiím nakloněný.“

1. „Proto jsem vytvořila Energy EFT protokol, kdy se začíná a končí v Pozici srdce. To má mnoho výhod, mj. si zde vytvoříte nastavení (záměr) pro ťukání.

2. Jsem učila lidi, jak ťukat, jak ťukat energeticky – ne jako datel; Opravdu zásadní bylo učit lidi ťukat jemně a s láskou, protože energie je láska. Kde je POZORNOST, tam teče ENERGIE.´

3. Škálu SUD (-10 až 0) jsem nahradila škálou SUE (od – 10 do +10), a používáním Moderního energistického grafu

Od EFT po MET - Moderní energistický graf - kolik energie má energetické tělo

Od EFT po MET – Moderní energistický graf – kolik energie má energetické tělo

4. Konečným výsledkem práce je dosažení léčivé události = +10 stav – nemusí nastat během jednoho sezení
Bylo to super, jednoduché, snadno vysvětlitelné, logické, racionální …., ale hlavně velmi příjemné pro lidi – jak pro praktika, tak i pro klienta.“
Po nějaké době jsem si všimla, že lidé, byli úplně posedlí zastaralou freudovskou myšlenkou, že se nejdříve musíme zbavit všech negativních událostí z minulosti, abychom mohli dosáhnout progres do budoucna. Ačkoliv měli možnost ťukat na pozitivum, na zářivou budoucnost a dosáhnout snadno léčivé události, raději si zvolili nějakou další negativní emoci. Jelikož víme, že energie potřebuje proudit vpřed, čemu já říkám „budoucí orientace, a to je mimochodem klíčový prvek Moderní energistiky.“

5.“Pro lidi je výhodnější přemýšlet o budoucnosti, čeho chtějí dosáhnout, a až pak začít přemýšlet JAK se tam dostat., co potřebuji, abych se tam dostal. Jinými slovy pohnout se vpřed, než se vracet do zaseknuté minulosti.“.

Od EFT po MET - Škála SUE - zobrazuje jak negativní emoce, tak i pozitivní emoce

Od EFT po MET – Škála SUE – zobrazuje jak negativní emoce, tak i pozitivní emoce

 

OD EFT po MET – MODERNÍ ENERGETICKÉ ŤUKÁNÍ

„V Energy EFT měli lidé možnost ťukat jak na negativa, tak i na pozitiva. V MET už ťukání na negativa není možná.
Je očividné, že ťukání na pozitiva vede daleko rychleji k léčivé události. Už žádné pitvání se v minulosti… Místo toho se ptáme např.: “Co teď potřebuješ, aby ses už nebál?“, „Co by bylo řešením?“
A další drobnosti.
To dohromady vše zrychlí a vytvoří u lidí velmi příjemné pocity.

Podstata MET
• pracujeme s energií – určitě ANO
• dle Energistických principů – potřebujeme více ENERGIE
◦ abychom se dostali do lepších stavů
◦ abychom vyživili naše energetická těla
◦ abychom vyléčili energetická zranění a jizvy
◦ a hlavně aby se naše energetická těla mohla dál vyvíjet (růst, expandovat)
• neťukáme na PROBLÉM, ale na ŘEŠENÍ
• a co teď potřebuješ, aby ses cítil lépe?

Chcete-li se dozvědět o historii ťukání, zde se dozvíte více.