Moderní energistický graf

Co to je Moderní energistický graf?

v kostce jsou na něm vysvětleny základní principy Energistiky.
Tento graf popisuje předvídatelné energetické stavy lidí (a savců) a výsledky, které můžeme od těchto různých energetických stavů očekávat.

Zobrazuje stavy Energetického těla jednoduše, aby jim každý dokázal ihned porozumět.

Jeho rozsah je od -10 (Energetický systém zcela zkolabuje a člověk umírá), až do +10, což je nejvyšší možný energizovaný koncový stav daného jednotlivce.

Ke změnám u energetických stavů nedochází lineárně; spíše dochází k prahovým posunům, při nichž vznikají významné změny stavu (jak nahoru, tak i dolů).

Nejdůležitější z těchto prahových posunů je posun z -6 dolů, kdy se energetický systém zcela destabilizuje, do nouzové „exploze“ při -7. Je důležité znovu stabilizovat energetický systém a přidat energii, abyste se dostali z vysoce negativních stresových stavů, které prostřednictvím emocí způsobí značná zranění a poškození energetického systému, a to jak na těle, tak v celém životě člověka, včetně všech jeho vztahů.

Moderní energistický graf nám také ukazuje druhou – pozitivní polovinu energetických stavů (s pozitivními emocemi). Toto pozitivní křídlo v současné teorii a praxi koncepčně chybí a je třeba jej obnovit, aby existovalo také inteligentní řešení a cesty léčby problémů s nízkou energií.

Je tedy diagnostickým nástrojem i cestou vpřed do lepší budoucnosti, vyšších energetických stavů, které pak prožíváme mnohem častěji.

Tyto vyšší energetické stavy jsou také „lékem“ na staré problémy energetického těla.

A nakonec nám dává přímé pokyny, co v budoucnosti potřebujeme udělat pro dosažení lepších stavů, = PŘIDAT ENERGII.

Moderní energistický graf má svou subjektivní verzi ve škále SUE (Subjective Units of Experience, Hartmann 2008).

Časem se škála SUE a Moderní energistický graf harmonizují a subjektivní stav je pak stejný jako stav objektivní.

Moderní energistický graf – použití

Stejně jako škála SUE, tak i Energistický graf jsou oba ideálními nástroji pro určení posunu, uvědomění si změny. Uplatnění mají v každodenním životě při sledování vlastních energetických stavů (stres management / zvládání stresu v praxi. Pro práci Energisty pak představují důležitou pomůckou. Své využití tyto nástroje pak mají i v Energetickém koučování.

Jedinečnost Energistického grafu, resp. škály SUE je ve využívání úplného rozsahu emocí – tj. jak negativních, přes neutrální (žádné), až po pozitivní. Energetický rozsah všech emocí, ve kterých může naše Energetické tělo být, je velmi výstižně a jednoduše zobrazen na 21 mužících. Názorné vysvětlení je v tomto videu. Oba nástroje jsou pro vás zde ke stažení.