Energisti.cz

Naučíme Vás zvládat stres, „dobíjet baterky“ a nalézat ŘEŠENÍ.

Energisti.cz

Zaměřujeme se na energetická řešení, která jsou základem očekávaných výsledků.

Novinky

Kreativní šablona

Kreativní šablona je v EMO klíčovým konceptem. Je to osobní mapa energetického systému konkrétního člověka v plně funkčním stavu, tak, jak byla navržena Tvůrčím Řádem.   Kreativní šablona - vysvětlení a příklad Jaký by daný člověk DNES BYL, kdyby vše, s čím se...

3. odvětví

Energistika je v triádě – mysl, tělo, duch – nové, 3. odvětví. Zároveň Energistika – 3. odvětví – není ani alternativním ani doplňkovým odvětvím. Je samostatným odvětvím. Je primárním a také jediným odvětvím, které se zabývá lidským energetickým tělem a také tím, jak...

Energetické předměty

Energetické předměty jsou je fyzickými předměty, jejichž energetické vlastnosti se náhodou nebo záměrně změnily. Na energetické úrovni mají všechny předměty své vlastní energetické tělo, nějakou formu existence. Něco, co je vytvořeno JEN z energie, ale NENÍ k tomu...

Nesmrtelná duše

Nesmrtelná duše je v samotném středu energetického systému. Nesmrtelná duše představuje nejhlubší energetický systém člověka, ze kterého vyvěrá touha po smyslu života, po nalezení odpovědí na nejzákladnější lidské otázky: KDO JSEM / CO JSEM? V čem je má skutečná...

Energetická mysl

Co to je Energetická mysl? Energetická mysl je známá také jako nevědomá nebo podvědomá mysl. Je mozkem energetického těla. Každý člověk má energetické tělo a toto energetické tělo má energetické ruce (léčivé ruce), mnoho vrstev (energetický systém), dráhy a kanály,...

Aspektový model

Aspektový model vytvořila Silva Hartmann v roce 2009 a v Energistice nahrazuje "psychologický Model částí". V konvenční psychologii existuje v lidské psychice myšlenka "částí", které mohou zastávat protichůdné víry, hodnoty a postoje. To zahrnuje jednotlivé části i...

2 požehnání – ochrana a ochranný obal

Ochranný obal – Děláte si ochranu, když pracujete / setkáváte se s lidmi?Ano, funguje to. Také jedna z hodně rozšířených a doporučovaných

Párová bublina

Co to je Párová bublina? Ta vznikne, když se propojí energetické systémy dvou lidí. Bublina (energetický systém), která vznikla, je více než součet jednotlivých částí (a jelikož se zde zabýváme lidmi, tak možností každého člověka samostatně). V podstatě tak JEDNODUŠE...

Meditace a modlitba Léčení srdce

Meditace a modlitba Léčení srdce – velmi jednoduchá „technika“, avšak mimořádně účinná. Ty nejúčinnější věci jsou ty nejjednodušší.

Energista – 6 otázek

KDO je to Energista? A CO dělá?

Energista je člověk, který bere zcela vážně existenci Energetického těla. Na něj pak zaměřuje své působení. Základem práce každého energisty je zlepšení proudění energie v Energetickém těle, čímž se zlepší podmínky a i jeho fungování.

Video

Energisti na Youtube 1 - Homepage
hledame - Homepage
facebook logo 1 - Homepage