Párová bublina

Co to je Párová bublina?

Ta vznikne, když se propojí energetické systémy dvou lidí. Bublina (energetický systém), která vznikla, je více než součet jednotlivých částí (a jelikož se zde zabýváme lidmi, tak možností každého člověka samostatně). V podstatě tak JEDNODUŠE bychom mohli popsat SYNERGII.

Jak fungují bubliny?

Především je vhodné zmínit, že právě skrze bubliny se šíří stres, ale také nadšení, motivace nebo láska.

Párová bublinaPárová bublina není ani člověk 1, ani člověk 2. Je to zcela nový energetický systém.
A jsme-li s někým ve vztahu (manželském, kamarádském, přátelském…), pak s ním samozřejmě tvoříme společnou bublinu.

Párová bublina

Bubliny se však netvoří jenom mezi lidmi, ale i mezi zvířaty, nebo mezi člověkem a zvířetem

Skupinová bublina

A sejde-li se více lidí, pak se vytvoří Skupinová bublina.

A k čemu bubliny vlastně jsou?

Bubliny nám objasňují Energetické vztahy. Bez základního energetického konceptu nedokážeme porozumět stresu, ani se se stresem nemůžeme vypořádat.
To je hlavním důvodem, proč se nám také nedaří dostat se ze stresu k úspěchu.

Energistická práce je založena právě na vztazích. A tím se dostáváme k důležitému energistickému principu:

Energie musí proudit

Více o stresu – příčinách i řešeních
Na základním kurzu v Moderním zvládání stresu Vás za 2 dny naučíme, jak zvládat stres a řídit si své energetické stavy. (Jak se ze stresu se přesunout k úspěchu)