Nesmrtelná duše

Nesmrtelná duše je v samotném středu energetického systému.

Nesmrtelná duše představuje nejhlubší energetický systém člověka, ze kterého vyvěrá touha po smyslu života, po nalezení odpovědí na nejzákladnější lidské otázky:

KDO JSEM / CO JSEM?
V čem je má skutečná hodnota?

Energistika a Nesmrtelná duše

V Energistice není duše konceptem nebo myšlenkou, ale skutečně existující oblastí energetické reality, která tvoří životně důležitou součást lidského energetického systému. Nesmrtelná duše je jedním ze tří super systémů, který v Energistice dohromady tvoří Model triády – Energetické srdce, Energetická mysl a Nesmrtelná duše

Na rozdíl od jiných energetických systémů, které jsou odzrcadleny ve fyzickém těle, jako je mozek s nervovým systémem zastoupením Energetické mysli ve fyzickém těle, tak i fyzické srdce může být považováno za zastoupení Energetického srdce ve fyzickém těle, duše žádné takové zastoupení ve fyzickém těle nemá. Jedná se tedy o energetický systém, který je ZCELA NEZÁVISLÝ na lidském těle, lidském životě.

To zcela prakticky znamená, že tento energetický systém může „přežít“ smrt fyzického těla a pokračovat v jiných věcech „mimo fyzickou smrt“.

Energetických zážitcích existuje idea, že k tomu, aby byla lidská duše dostatečně silná a DOSTATEČNĚ VYVINUTÁ a dokázala „povstat po smrti fyzického těla“, potřebuje během života člověka dostat dostatečnou energetickou výživu.

Duše vyžaduje velmi specifickou energetickou výživu, která má podobu velmi energeticky silně nabitých HVĚZDNÝCH ZÁŽITKŮ, které doslova katalyzují růst duše, neboli evoluci duše, do dalšího stupně zralosti.

Ačkoli to v tuto chvíli nelze s empirickou jistotou říci, byla předložena idea, že některé duše prostě nejsou schopny se po smrti udržet a „jsou odfouknuty“; jiné mohou být zformovány napůl a mohou se projevovat jako duchové; a někteří mohou být schopni reinkarnovat se, aby se dokončili v dalších životech, aby se i oni stali dostatečně silnými na to, aby se znovuzrodili jako plně fungující, energeticky silné bytosti se svou vlastní novou cestu.

Silvia Hartmann také věří, že některé duše mohou strávit nějaký čas v energetických světech, nebo jakoby ve Svatyni, aby „dokončily“ svůj růst a získaly chybějící zážitky, které budou katalyzovat další růst.

Duše je v energetickém těle považována za centrální úroveň, je oněmi „magickými obvody“ – das Zauberherz – a veškerá skutečná „magická síla“ pochází a je poháněna právě duší.

Na rozvoj triády, její aktivací včetně dalšího rozvoji duše, je velmi vhodný STAR MATRIX, kde se setkáte nejen se svou skutečnou podstatou, ale naučíte se, jak s ní být v souladu, spolupracovat s ní a začít využívat její pomoc.

Naše výcviky a kurzy pořádáme ve spolupráci s Bhakti.