Podmínky účasti na energistických kurzech

Přihlášení, odhlášení a účast

Základních kurzů se může zúčastnit každý účastník a to odesláním elektronické přihlášky. Na e-mail poté obdržíte potvrzení. Neobdržíte-li na e-mail potvrzení (např. při zadávání e-mailu mohla vzniknout chyba), kontaktujte nás (viz kontakty).
Profesionálních kurzů se může zúčastnit ten účastník, který splňuje požadovanou kvalifikaci (absolvoval požadované kurzy).
Odhlášení z kurzu lze provést pouze telefonicky (viz kontakty).
Účastníkem kurzu se stáváte po uhrazení 100% ceny kurzu před jeho začátkem.

 

Platební a storno podmínky

Jakmile odešlete přihlášku, budete přesměrování na platební bránu k provedení platby. Budete-li chtít uhradit kurz později, nebo klasickým bankovním převodem, budou v e-mailu s přihláškou uvedeny údaje k platbě.
Platbu za kurz proveďte do 7 dnů od svého přihlášení, nejpozději však do 3 dnů před začátkem kurzu.
Do 7 dní po uskutečnění kurzu vám vystavíme a zašleme fakturu.

Zrušíte-li svou účast 8 a více dnů před zahájením kurzu, bude vám zaplacená částka vrácena v plné výši.
V případě zrušení vaší účasti na kurzu méně než 7 dní před jeho začátkem nebo pokud se kurzu bez předchozí omluvy nezúčastníte, je storno poplatek ve výši 100 %.
Pokud se náhle nebudete moci kurzu zúčastnit, máte možnost poslat za sebe náhradníka. O změně účastníka nás informujte, abychom mohli připravit certifikát s odpovídajícími údaji.


Ostatní

Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů změnit termín kurzu (např. nemoc lektora). Nastane-li taková situace, bude se řešit individuálně.
Po absolvování kurzu obdržíte certifikát.
„Živé“ kurzy podléhají dodržování aktuálních vládních nařízení.

 

Datum verze: 1. 11. 2021