Stres a zvládání stresu

Stres a zvládání stresu – historický přístup

Dnes si již mnoho lidí uvědomuje problém stresu, který v posledních letech přerostl do opravdové stresové nestvůry, stal se z něj stresový démon. Podívejme se kolem – jen na to, co s námi udělal Covid 19 a všechna ta opatření – a to se nedívejme jen na Česko. Navíc koncem února 2022 Rusko rozhodlo obsadit Ukrajinu – nebo spíš Ukrajinu denacifikovat. A vznikl konflikt – válka. Fakt je však takový, že šťastní lidé neválčí. Válčí lidé vystresovaní – viz SUE. A jaké je řešení války? Mrkněte na video.

Jako problém byl stres poprvé identifikován před více než 50 lety, stal se módním slovem, postupem času však stres nabyl zcela nových rozměrů.

• Stres stojí svět stovky miliard dolarů, všechny ekonomiky dohromady pak bilióny dolarů po celém světě, a žádná země z něj není vyloučena.

Lidé mohou ignorovat globální oteplování, mohou ignorovat AIDS a autismus. Ale začali si nyní uvědomovat, že už déle nemohou ignorovat stres – zasáhlo je to tam, kde to opravdu bolí, přímo ve vztazích – k lidem, k sobě…..

Dnes je být ve stresu „IN“ – je to zcela normální, a každý je přece ve stresu. Stres se však netýká jen manažerů a lidí, kteří se nějak starají o další lidi.

Nedávné setkání s paní na sezení bylo opravdu vtipné, neboť její chování i myšlení bylo očividně ovlivněno stresem. Její reakce byla, že přece nemůže byt ve stresu, že není žádný manažer (jen ti jsou ve stresu).

Stres se netýká jednotlivců, nebo pár lidí, kteří mají moc, … a proto jsou vystresovaní. Týká se nás všech. Všichni jsme vystresovaní, protože jsme si „stvořili“ vystresované prostředí, taková je naše planeta. A nejsou výjimky.  Stres se přenáší bublinami.

Stres a zvládání stresu - Stres a NEzvládání stresu

Stres a zvládání stresu – Stres a NEzvládání stresu

Výstižným přirovnáním dneška pak je bajka o žábě uvařené za živa , kdy se my lidi, chováme stejně – vlastně si ani něco takového nepřipouštíme.

I přes miliony, které již byly vynaloženy na programy pro zvládání stresu, se toho změní velmi málo
a problémy jsou stále horší a horší.
Samozřejmě, vždy dojde k dočasnému zlepšení, bez ohledu na to, jaká metoda se použije, není to však moc.
10% (v produktivitě, pokles absence, pokles stížností atd.), problém se však brzy znovu projeví.
Ve velké společnosti se 10% může rovnat milionům korun, dolarů, eur; takže stále existuje dobrý důvod pravidelně najímat poradce na zvládání stresu.

A proč současné stresové programy nefungují, ani fungovat nemohou? Stres a jeho zvládání, nebo spíše NEzvládání.

Budete se tomu divit. Ve své práci používají nesprávný vědecký základ! Vychází z Yerkes-Dodsonova zákona, který v roce 1908 definovali psychologové Robert Yerkes a John Dodson při pokusech na krysách, a který ukazuje vztah mezi stimulací a výkonem.

Stres a zvládání stresu

Stres a zvládání stresu

To, na co se zde díváte, je polovina škály SUE, která je bez ENERGIE, a „optimální výkon“ je ve skutečnosti stresovým stav kolem -3 až -5. Tento model vede lidi do ještě většího stresu, protože mu chybí pozitivní křídlo škály SUE – nula až +10, neboli ENERGIE. Zde uváděný „maximální výkon“ je šílenstvím kolem dokola pobíhajících (vystresovaných) obchodníků, kteří jsou jako slepice bez hlavy, zatímco pokřikují, umírají na infarkt – mladí je jim 45 let!!!

Škála SUE - jednoduchý nástroj na stav energie a emocí. Obsahuje všechny emoce - pozitivní i negativní

Škála SUE – jednoduchý nástroj na stav energie a emocí. Obsahuje všechny emoce – pozitivní i negativní

Stres a zvládání stresu s pomocí Energistiky

Energistický graf a škála SUE jsou skutečným objevem. Zahrnují plnou šíři – všechny emoce, nejen ty negativní. Když je lidé poprvé uvidí, je to pro ně prozření. Když ví, co se opravdu děje, mění své životy.
• Máme naprosto logickou, novou a naprosto mimořádnou teorii k čemukoliv, co kdy bylo řečeno nebo napsáno o STRESE
• Dále máme zcela nový, funkční model – Ze stresu k úspěchu (Chcete řídit auto z roku 1908 nebo moderní z roku 2015 …?)
• Máme praktické zkušenosti s tisíci lidmi, přes dvě desetiletí, že to opravdu funguje;
• a máme obrovskou sadu nástrojů, které pomáhají lidem Ze stresu k úspěchu.

Moderní zvládání stresu je pro obyčejné lidi. Lidi (podnikatelé, zaměstnanci, učitelé, architekti, studenti, lékaři… doplňte, koho chcete) u sebe potřebují umět rozeznat známky stresu a pak mít nástroje, CO s tím udělat, a JAK se dostat do mnohem lepšího stavu. Všichni pak dokáží být konstruktivní, mít nápady, být produktivní, být šťastnější i zdravější.