Stres a zvládání stresu

Stres a zvládání stresu – historický přístup

Dnes si již mnoho lidí uvědomuje problém stresu, který se v posledních letech přerostl do opravdové stresové nestvůry, stal se z něj stresový démon. (Podívejme se kolem – jen na to, co s námi udělal covid a všechna ta opatření – a to se nedívejme jen na Česko).

Jako problém byl stres poprvé identifikován a před více než 50 lety, stal se módním slovem, postupem času však stres nabyl zcela nových rozměrů.

• Stres stojí svět stovky miliard dolarů, všechny ekonomiky dohromady pak bilióny dolarů po celém světě, a žádná země z něj není vyloučena.

Lidé mohou ignorovat globální oteplování, mohou ignorovat AIDS a autismus. Ale začali si nyní uvědomovat, že už déle nemohou ignorovat stres – zasáhlo je to tam, kde to opravdu bolí, přímo ve vztazích k lidem, k sobě…..

Stres se netýká jednotlivců, nebo pár lidí, kteří mají moc, … a proto jsou vystresovaní. Týká se nás všech. Všichni jsme vystresovaní, protože jsme si „stvořili“ vystresované prostředí, taková je naše planeta. A nejsou výjimky.

I přes miliony, které již byly vynaloženy na programy pro zvládání stresu, se toho změní velmi málo
a problémy jsou stále horší a horší.
Samozřejmě, vždy dojde k dočasnému zlepšení, bez ohledu na to, jaká metoda se použije, není to však moc.
10% (v produktivitě, pokles absence, pokles stížností atd.), problém se však brzy znovu projeví.
Ve velké společnosti se 10% může rovnat milionům korun, dolarů, eur; takže stále existuje dobrý důvod pravidelně najímat poradce na zvládání stresu.

A proč současné stresové programy nefungují, ani fungovat nemohou? Stres a jeho zvládání, nebo spíše NEzvládání.

Budete se tomu divit. Ve své práci používají nesprávný vědecký základ! Vychází z Yerkes-Dodsonova zákona, který v roce 1908 definovali psychologové Robert Yerkes a John Dodson při pokusech na krysách, a který ukazuje vztah mezi stimulací a výkonem.

Stres a zvládání stresu

Stres a zvládání stresu

To, na co se zde díváte, je polovina škály SUE, která je bez ENERGIE, a „optimální výkon“ je ve skutečnosti stresovým stav kolem -3 až -5. Tento model vede lidi do ještě většího stresu, protože mu chybí pozitivní křídlo škály SUE – nula až +10, neboli ENERGIE. Zde uváděný „maximální výkon“ je šílenstvím kolem dokola pobíhajících obchodníků, kteří jsou jako slepice bez hlavy, zatímco pokřikují, umírají na infarkt – mladí je jim 45 let!!!

Škála SUE - jednoduchý nástroj na stav energie a emocí. Obsahuje všechny emoce - pozitivní i negativní

Škála SUE – jednoduchý nástroj na stav energie a emocí. Obsahuje všechny emoce – pozitivní i negativní

Stres a zvládání stresu s pomocí Energistiky

Energistický graf a škála SUE jsou skutečným objevem. Zahrnují plnou šíři – všechny emoce, nejen ty negativní. Když je lidé poprvé uvidí, je to pro ně prozření. Když ví, co se opravdu děje, mění své životy.
• Máme naprosto logickou, novou a naprosto mimořádnou teorii k čemukoliv, co kdy bylo řečeno nebo napsáno o STRESE
• Dále máme zcela nový, funkční model – Ze stresu k úspěchu (Chcete řídit auto z roku 1908 nebo moderní z roku 2015 …?)
• Máme praktické zkušenosti s tisíci lidmi, přes dvě desetiletí, že to opravdu funguje;
• a máme obrovskou sadu nástrojů, které pomáhají lidem Ze stresu k úspěchu.

Abychom vyřešili problém se stresem, potřebujeme jednoduše lidi posouvat na škále SUE nahoru, jakýmkoli způsobem – a to je téměř nekonečné.

Moderní zvládání stresu je pro obyčejné lidi, kteří chtějí být šťastnější, výkonnější, zdravější…

Řešení války - CZ titulky