Škála SUE

Co to je Škála SUE?

SUE = Subjective Units of Experience,(subjektivní jednotka zkušenosti), vytvořila ji Silvia Hartmann v roce 2008, a měří energetické stavy subjektivně od -10 do +10. Vychází z Moderního energistického grafu, což je objektivní verze.

Na škále SUE je zobrazen rozsah všech emocí, tj. jak negativních, tak neutrálních (žádných), i pozitivních – je srozumitelná a lidé s ní pak snáze určí stav, jak se cítí a kde energeticky jsou – pak jednodušeji určí co mají udělat dál k případné změně – praktické použití pro účastníky Energistických kurzů.

Úplný energetický rozsah všech emocí, ve kterých může naše Energetické tělo být, je velmi výstižně a je jednoduše zobrazen na 21 mužících. Názorné vysvětlení je v tomto videu.

Uplatnění má SUE v každodenním životě při sledování vlastních energetických stavů (stres management / zvládání stresu v praxi). Pro práci Energisty pak představuje důležitou pomůckou.

Škála SUE pro vás zde ke stažení.