Moderní zvládání stresu – základní kurz

O Moderním zvládání stresu – základním kurzu

Vytvořit si silnou motivaci, zlepšit výkonnost, mít dobré nápady, a ještě se dobře cítit. Ano, o tom je Moderní zvládání stresu.

Říká se mu MODERNÍ ZVLÁDÁNÍ STRESU, aby se vymezilo od zastaralého přístupu ke zvládání stresu, který je, bohužel, i dnes stále hojně užíván. Moderní zvládání stresu (nebo stres management a nebo řízení stresu) nahrazuje zastaralé programy pro zvládání negativního a destruktivního stresu, které vznikly v letech 1908, resp. 1950 a které pracovaly jen s negativními emocemi. Moderní zvládání stresu je postaveno na Moderním energistickém grafu, který pracuje se všemi emocemi – jak negativními, tak i pozitivními.

V roce 1908 dělali dva pánové s pomocí elektrošoků pokusy na krysách. Z tohoto výzkumu vznikl Yerkes-Dodsonův Zákon, který říká, že nejlepší výkon je podáván, když hodně trpíme (jsme hodně vystresovaní). V 50-tých letech vznikl Hebbianův model, který říká to stejné. Přeložíme-li si to do normálního jazyka, pak to znamená:

 

??? Čím víc trpíme a je nám víc blbě, tím máme lepší výkon…. Opravdu????

 

Také se vám to zdá divné? Opak výše uvedeného tvrzení je však pravdou – nemáme žádné kreativní nápady, žádná dobrá řešení, výkonnost klesá, točíme se v bludném kruhu, řešení v nedohlednu……. a termín – za dveřmi. Čím více se snažíme a stimulujeme se přes bolest k výkonu (odporu) a více bolesti (odporu), tím dříve se vyčerpáme a dochází k Syndromu vyhoření, ke kolapsu v podobě emočního vyčerpání, nehod, vážných úrazů, zdravotních, finančních a vztahových problémů.
Stávající přístupy ke zvládání stresu přivádějí lidi hlouběji do stresu, místo aby je pozvedli na správnou (a hlavně pozitivní) stranu škály SUE. To je také důvod, proč je situace stále horší než lepší.

Škála SUE - jednoduchý nástroj na stav energie a emocí. Obsahuje všechny emoce - pozitivní i negativní

Škála SUE – jednoduchý nástroj na stav energie a emocí. Obsahuje všechny emoce – pozitivní i negativní

Moderní zvládání stresu funguje tak, že zlepšuje energetické povědomí člověka, a poté dodává energii – učí techniky zvyšování energie, aby se lidé doslova dostali ze stresu (z -8 na -1) a pak dosáhli úspěchu (z +1 na +10). Opravdový průlom v přístupu ke stresu přineslo zjištění, že stres se šíří skrze bubliny. Ale není vše jen černé, bubliny dokáží přenášet i radost, nadšení, motivaci nebo lásku.

Moderní zvládání stresu – základní kurz

Tento kurz je složen ze 4 modulů. Pro GoE vytvořila Silvia Hartmann. Součástí je plně barevný manuál.
Délka kurzu: 2 dny
Cena kurzu: Kč 5.000,-

Účastníci se naučí základní techniky Moderního  zvládání stresu, které jim pomohou v boji proti stresové pandemii.

Pro koho je Moderní zvládání stresu – základní kurz?

Jelikož všichni žijeme ve vysoce stresovém prostředí a mnozí si stres ani neuvědomujeme, je kurz určen opravdu každému.
Především z něj budou mít prospěch ti, kteří se setkávají a pracují s lidmi. Ať už podnikatelé, manažeři, zaměstnanci, učitelé, studenti, řemeslníci, právníci, politici, zdravotníci, prodejci, pracovníci ve službách, kosmetičky, kadeřníci, maséři nebo rodiče, dokonce i důchodci z něj budou těžit. Prakticky každý, dokonce i dvouleté dítě, se dokáže naučit snadno a rychle zvednout svou energetickou úroveň a dostat se ze stresu k úspěchu (a dosáhnout, po čem touží a čemu se věnuje). S energií jde všechno mnohem líp a každé rozhodnutí je lepší…. a na Moderním zvládání stresu se naučíte, jak svou energii zvednout, jak s ní pracovat.

Po dokončení tohoto kurzu obdržíte certifikát o absolvování základního kurzu Moderní zvládání stresu. Zároveň s tím získáte roční standardní členství GoE, (časopis The Energist, přístup k digitální knihovně a ke studijním materiálům, knihám, vědeckým studiím a videím), a také přístup do skupiny dalších energistů.

Moderní zvládání stresu – základní kurz  – přehled

Modul 1: Měření stresu
• Vítejte u Moderní zvládání stresu
• Co to je stres?
• Emoční stres
• Odkud pocházejí emoce
• Všechno je to o energii
• Měření stresu
• Energetický graf
• Velmi nízká energie
• Nouzová energie
• Stres
• Nulový bod ničeho
• Nízká pozitivní energie
• Pozitivní energie
• Vysoká energie – rovnoměrný tok
• Mnoho aspektů
• Stres mění úplně VŠECHNO
• Energizujte svůj život

Modul 2: Energizujte svůj život!
• Rozpoznání stresu
• Co zvyšuje vaši energii?
• Začněte se srdcem
• Energetické dýchání
• Cvičení TADY a TEĎ
• Moderní energetické ťukání
• Perfektní místo
• Energie je zdarma
• Pozitivní energie pro vás

Modul 3: Odstresování jiných lidí
• Dobří a špatní lidé
• Nejsme sami
• Skupinová bublina
• Princip ANO!
• Na vašem štěstí záleží!
• Moderní leadership
• Mistrovská skupina

Modul 4: Nová energizovaná budoucnost
• ANO! Můžeš!
• Pozitivní budoucnost
• Od problémů k řešení
• Energizování aspektů
• Ochrana budoucnosti
• Co pro vás MSM může udělat

Moderní zvládání stresu - základní kurz

Moderní zvládání stresu – základní kurz

Doporučený krok po tomto kurzu:
Moderní energetické ťukání – základní kurz