Energetické zážitky

Co to jsou Energetické zážitky?

Jsou různé druhy prožitků / zkušeností, které umí energetické tělo proměnit a přestavět. Energetické zážitky zahrnují traumata, vůdčí hvězdy, nerozeznatelné zážitky, chybějící zážitky, léčebné zážitky a hvězdné zážitky. Všechny dohromady pak tvoří (úplný) zážitkový matrix.

Energetické zážitky mají svůj název podle velmi zvláštního zážitku, který člověk prožil a který od tohoto okamžiku člověka navždy změnil. Tyto mimořádné zážitky jsou pro vás a váš život jedinečné, a proto říkáme, že celkově formují váš život. Zážitky určují, co se vám líbí a nelíbí, usměrňují vaše myšlenky, emoce, chování a vytvářejí další akce (a zážitky), které dohromady tvoří zážitkový matrix, kterým je život člověka.

5 typů Energetických zážitků

Všechny mají stejnou základní strukturu. Prvními jsou Traumatické zážitky; ty jsou považované za negativní. Druhými jsou Vůdčí hvězdy (které jako první objevila a s nimiž začala pracovat právě Silvia Hartmann). Zážitky, které jsou považovány za pozitivní (zážitky osvícení). Třetími jsou Nerozeznatelné zážitky, o kterých nelze říci, jestli jsou dobré nebo špatné. Nicméně to jsou zážitky, protože v okamžiku, kdy se staly, se život daného člověka změnil a „už nikdy to nebylo jako dřív“. Čtvrtými jsou Chybějící zážitky. Pátými a nejdůležitější zážitky jsou Hvězdné zážitky.

Především díky strukturované práci se zážitky je možné pomoci člověku vyléčit se, měnit se a dál se rozvíjet. A naopak. Energetické zážitky nám říkají, že nemůže dojít ke změně, vyléčení a dalšímu rozvoji (evoluci), DOKUD nenastane odpovídající zážitek. To dává cíl a vodítko, jak strukturovat výuku, léčení a osobní rozvoj, aby se vytvořily události, které OPRAVDU mají sílu uzdravit, změnit nebo dál člověka rozvinout.

Práce se zážitky dává logickou a jasnou cestu k pochopení a změně sebe i ostatních lidí.

 

Nejdůležitějším vzkazem Energetický zážitků je:

 

Váš život se neskládá jenom z Traumatických zážitků.

 

Pokud se chcete vyléčit nebo se dál rozvíjet, potřebujete se nyní zabývat všemi svými zážitky.

Především, jak budete v budoucnu vyhledávat nové HVĚZDNÉ ZÁŽITKY.


Jsme odborníci na energii, potenciál, motivaci a další nefyzické = energetické složky, se kterými se všichni každodenně setkáváme. Naučíme vás, jak se energizovat (zvládat stres), vytvářet Hvězdné zážitky a sami si určovat svůj život. Rádi vám pomůžeme obohatit váš život o 16,7% informací, a exponenciálně tak zlepšit vaše výsledky, vztahy i naplnění. Výcviky a kurzy pořádáme ve spolupráci s Bhakti.