Energetické srdce

Energetické srdce se nachází v samotném středu lidského energetického systému . Je obrovským a mocným generátorem – takovým jaderným reaktorem – celého energetického systému.

V Energistice je Energetické srdce, na rozdíl od starších orientálních přístupů, super systémem a strukturálně je nadřazeno ostatním systémům – jako jsou trávicí nebo reprodukční systém.

Energetické srdce

je jedním ze tří super systémů, které v Energistice dohromady tvoří Model triády.

Téměř všechny energistické metody začínají a končí v Pozici srdce, kterou jako mimořádně účinnou vytvořila Silvia Hartmann.

Energetické srdce a léčení

„Energetické srdce“ je středem našeho energetického těla a skutečným vládcem toho, jak prožíváme život, co si myslíme a co děláme. Všechny hlavní lidské emoce jsou „výkřiky ze srdce“ – radost, láska, extáze stejně jako smutek, bolest, hněv a strach.

Po více než 12 000 let se lidé neúspěšně pokoušely řídit své životy prostřednictvím mysli, aby dosáhly Rovnoměrného proudění – harmonie všeho – mysli, těla a ducha. Nicméně, jak vidíme kolem sebe, tak to nefungovalo.

Zde je velmi jednoduchá technika pro „Léčení srdce“, mocný nástroj pro všechny, kteří hledají léčení pro srdce.

Význam Energetického srdce

Ve starověkých textech je „srdce“ považováno za krále energetického systému – za vládce. Energetické systémy nepovažuji za systémy, které podléhají hierarchii, ale pohlížím na ně jako na interaktivní ekologii, a také věřím, že Energetické srdce má ústřední význam.

V mém jednoduchém Modelu triády lidského energetického systému je to jednoznačně systém Energetického srdce, který určuje prožívání člověka – nebo jinými slovy, pokud cítí bolest, strach a smutek se všemi odpovídajícími účinky na myšlenky, přesvědčení, volby a akce; a nezapomínejme na daň, kterou si to na těle vybírá přímo prostřednictvím jedovatých závislostí a chování.

Systém Energetického srdce také poskytuje další druhy emocionálních energií, které mají rovněž opačný účinek – radost, lásku, extázi, štěstí, pocit domova a lehkosti, vyrovnanost.

A co je nejdůležitější, zpětná vazba od systémů Energetického srdce nastavuje duševní stavy lidí. Jednoduše řečeno, pokud se uvnitř cítíte šťastní, myslíte pozitivní, láskyplné myšlenky; všude vidíte příležitosti a máte nadšení a energii s nimi něco dělat.

Smysl SEBE léčení a vliv na Energetické srdce

Pro mě je nanejvýš důležité vzít uzdravení mého Energetického srdce do vlastních rukou.
Dovolte mi vysvětlit, proč to považuji za tak důležité.

Možná dobře znáte ten úžasný pocit „být zamilovaný“. Celý svět vypadá, jako by byl pro vás čerstvě umytý a vyleštěný; dešťové mraky se na vás usmívají; gravitace je hodně snížená, nebo se vám to tak alespoň zdá.
Najdeš úsměv pro každého tuláka, pro každého žebráka a všechny tvé úkoly se najednou zdají tak snadné.

Být zamilovaný je opravdu úžasný pocit.

Bohužel je opravdu snadné připsat tento stav bytí mylně jiné osobě nebo dokonce jiné entitě, jako je prorok nebo duch. Protože tato konkrétní osoba spustila stav zamilovanosti, zdá se logické, že to byla JEJÍ láska, která způsobila tento úžasný pocit a bytí.

Kolik bohatých lidí se například jednoduše stalo terčem nemilosrdného podvodníka, který je vůbec nemiloval, ale jen  to předstíral. A uvěřili tomu, a v důsledku toho radostně odtančili, úplně šťastní, úplně zamilovaní.

Žádná skutečná láska jim nikdy nebyla dána a všechna ta radost a štěstí byly zcela vygenerovány uvnitř člověka samého – stav zamilovanosti byl vždy jen jejich a pouze jejich.

Je to taková škoda, že to lidé nevědí, nebo pokud vědí, opravdu si neváží toho, co to znamená. Pokud by to udělali, nemohli by už být vydíráni falešnými guruy a podvodníky, aby museli platit za to, že se mohou cítit milováni. Kdyby to udělali, už by se neděsili toho, že by je jednoho dne mohl opustit „tento jediný člověk“ a s nimi by všechna ta láska zmizela a zůstali ztracení a zlomení, úplně sami.

To, že se pokusíte vyléčit své vlastní Energetické srdce, jak nejlépe dovedete, vás na jedné straně osvobodí od druhých a jejich pokusů manipulovat s vámi a na druhé straně zajistí, že vaše Energetické srdce dostane konečně pravou lásku, která je to, co opravdu potřebuje k uzdravení.

I když falešná láska podvodníka může člověka na čas zlepšit, nebo když je pod kouzlem podvodníka, jakmile kouzlo pomine, odejdou i dobré pocity.

Když oslovíte své vlastní Energetické srdce přímo a dáte mu svou vlastní lásku, budete dávat opravdovou léčivou lásku, což je to, co vaše Energetické srdce celou dobu potřebovalo, a budete dvakrát posíleni tím, že budete dárcem i příjemcem.

Co malého mám…

Mnohokrát jsem řekla, že naše energetické systémy nefungují tak dobře, jak by mohly. Energie „lásky“ je něco, co je generováno srdcem; takže pokud má někdo zlomené Energetické srdce, nebude schopen generovat tuto energii tak silně, jak by tomu mohlo být.

Mnoho lidí má kvůli tomu pocit, že jejich léčení nemusí být dost dobré nebo nemusí fungovat; nebo že musí vyhledat skvělého léčitele, aby za něj mohl práci udělat.

V oblastech energie však nezáleží na množství, ani na takzvané čistotě, ani na síle, ani na něčem podobném. Jeden prorok jednou řekl, že poctivě prolité slzy prostitutky stojí za její spásu, když miska zlata od bohatého muže ani zdaleka nestačí.
Někdy používám přirovnání dítěte s poruchou učení, které po letech a letech zkoušení svého srdce řekne své první slovo. Je to jen jediná slabika, nic víc, a přesto z energetického hlediska má větší cenu než omračující chytrou řeč, kterou by znuděný vysokoškolsky vzdělaný člověk mohl kdykoli vychrlit.

Dát VŠE, co musíte dát, je klíčem k uzdravení srdce. Ať je to cokoliv, ať už je to jakkoli málo nebo jakkoli mnoho, ať už máte cokoli, dáte-li to svobodně, ochotně a z celého srdce, bude to mocné a v tu chvíli to zahájí proces uzdravování.

Pokud je vaše srdce „zlomené“ a VŠECHNO, co máte, je jen 15 %, pak je to VŠE a je to tak silné, jak jen to může být.
Proto bude vaše léčení tak účinné a tak silné; když se více systémů vašeho srdce připojí, obnoví, osvěží a znovu nabije energií, vaše léčení bude silnější; bude však vždy jen tak účinné, jaká bude vaše vůle vydat ze sebe všechno.

Energetické srdce a výhody jeho léčení

I kdybychom měli energetický systém srdce považovat v přísně technickém smyslu za jaderný reaktor v samém středu našeho energetického těla, bylo by okamžitě zřejmé, že téměř vše ostatní závisí na stavu funkce a výkonu tohoto reaktoru.
Osobně věřím, že všechny hlavní lidské emoce jsou „výkřiky ze srdce“ – radostné i vyděšené, na tom nezáleží.
Na čem však záleží, je síla lidských emocí řídit úsilí, zcela ovládat myšlení, absolutně ovlivňovat tělo a samozřejmě zcela ovládat chování.

Po tisíce let se lidé snažili ovládat emoce, nemít je vůbec a řídit své životy a naše záležitosti myšlenkovým systémem.
Očividně to však nefungovalo, protože myšlenkový systém je a vždy byl pouze „generál“ tím pravým „králem“ je srdce.
Je to srdce, které dává příkazy a právě mysl, je tou, která se je pak snaží plnit. Ano, ve skutečnosti je to tak jednoduché. Emoce vždy převažují nad logikou! Snaha o odříznutí se od své srdce je hloupost a nevede k ničemu jinému, než k  obrovskému utrpení a strádání jak v mysli, tak i v těle i na duchu.

Uzdravte srdce a mysl jej pak MUSÍ následovat. Nikdo jiný to udělat nemůže. Je strukturálně nemožné cítit se spokojený, šťastný a přitom myslet na sebevraždu; cítit lásku a myslet na nenávist nebo pomstu; být veselý a myslet na smutné myšlenky. Inteligence, vhled a kreativita jsou na samém vrcholu, když existují mentální stavy jasnosti a propojení, když vše plyne čistě a člověk je absolutně uzemněn tady a teď – ve svém vlastním já.

Odstranění starého sebepojetí

Nakonec bych vás ráda upozornila na další výhodu zaměření se na srdce, kterou považuji za nanejvýš důležitou a ovlivňující kvalitu lidského života.
Lidé si o sobě „myslí“ ty nejbizarnější věci. Zda mají iluzi významnosti, iluzi bezcennosti nebo zda divoce kolísají mezi těmito dvěma záležitostmi; všechny tyto iluze jsou myšlenkové konstrukty a stojí za – nic.

Přesto jejich víření a protichůdné zprávy a motivace způsobují lidem dlouhodobě NEJintenzivnější problémy; někteří se spokojí s tím či oním konstruktem a ten se pak funkčně stane jejich vlastní klecí, ze které nikdy nebudou moci uniknout; jiní se dohánějí k šílenství kolísáním mezi tím a oním – podle cizího pohledu nebo komentáře, aby je poslali do spirály utrpení nebo na krátkou a stejně nešťastnou cestu za rozkoší.

Všechny tyto různé sebekonstrukty nejsou  na energetické úrovni nic jiného, než křehké myšlenkové formy a žádný z nich ve skutečnosti nemá opravdové srdce – to má pouze SKUTEČNÉ energetické tělo.

Tím, že se zaměříte na jediné skutečné srdce, začne docházet ke stabilizaci pravého já. Stává se jasnější a jasnější, co je skutečně já – skutečný celek – a co nebylo nic jiného než napůl zformovaná myšlenková forma, vytvořená z bolesti nebo zmatku. Jako nehoda, jako štít před strachem nebo bolestí nebo jen, proto, aby to bylo na jedince natlačeno zvenčí.
Tím, že se zaměříme na pouhé léčení svého srdce, zahájíme proces opětovného poznávání sebe sama, abychom zjistili, kdo skutečně jsme. Jaké jsou touhy našeho srdce. Co je skutečné a co bylo vždy jen iluzí.

Vaše vlastní ruce, vaše vlastní srdce

Takže bych vám nabídla jednoduchou meditaci na léčení srdce, abyste si sami vyzkoušeli a sami zjistili, co pro vás může udělat. Nezabere vám to čas a dokážete ji udělat sami; opravdu bych vás důrazně povzbudila, abyste zvážili věnovat pozornost svému energetickému srdci stejným způsobem, jakým byste si čistili zuby.
Srdce pokračují, když se zuby dávno staly historií, věřte mi, na tolika úrovních a z mnoha důvodů to opravdu stojí za to.
Tuto velmi, velmi jednoduchou léčebnou techniku ​​můžete také použít, kdykoli jste smutní nebo vystrašení a když se cítíte osamělí.

Opravdu nezáleží na tom, proč se cítíte tak, jak se cítíte, kdo vám zlomil srdce nebo co se stalo v minulosti. Až bude vaše Energetické srdce skutečně vyléčeno, nebude už žádná historie. Budete to vy a budete noví. V tomto duchu tato technika nevyžaduje žádné zkoumání a téměř žádnou myšlenku – stačí vůle k uzdravení.
Pokud se někdy ocitnete na místě, kde nemůžete položit ruce na srdce, je stejně účinné představit si léčivé ruce na vašem Energetickém srdci, které umožňují vašemu vlastnímu energetickému systému, který vás zná nejlépe a nejdůvěrněji na celém světě, udělal to, co je třeba udělat, abyste pomohli obnovit Rovnoměrný tok.

Meditace a modlitba Léčení srdce