Moderní stres management pro profesionály

Moderní stres management pro profesionály – certifikovaný výcvikový program

Pronikněte do hlubší úrovně Moderního stres managementu, vytvářejte osobní (fungující) programy na zvládání stresu pro sebe, i pro ostatní a pomozte jim ze stresu k úspěchu.

Když zvýšíme proudění energie v energetickém těle, můžeme dělat prakticky cokoli. Dokážeme více – přemýšlíme jasněji, nápady přicházejí snadněji, soustředění a pozornost se zlepšuje, cítíme více radosti, lásky a štěstí. Naše vztahy se zlepšují, jsme atraktivnější, práce je snazší, jsme kreativnější, produktivnější a vášnivější, život je velmi příjemný.

Objevte svou nejlepší verzí. Milujte svou práci nebo se ji naučte milovat. Staňte se certifikovaným profesionálem v Moderním stres managementu, který sebe, svůj tým a své podnikání posune na další úroveň. Kurz vám nabídne nové přístupy ke zvládání stresu, protože na vašem štěstí záleží!

Moderní stres management pro profesionály

Tento kurz je složen z 8 modulů a je zaměřený na:
• Pokročilé zvládání vlastního stresu pro MSM profesionály
• Vytváření Moderních stres management programů pro jednotlivce
• Vytváření Moderních stres management programů pro vztahy, skupiny a týmy
• Vytváření Moderních stres management programů pro firmy a instituce
• Pro GoE vytvořila Silvia Hartmann

Délka kurzu: 3 dny
Cena kurzu: Kč 17.000,-

Dále po tomto kurzu budete moci učit další lidi Moderní zvládání stresu – základní kurz  a vysvětlit jim, jak se chová vystresované energetické tělo, když nefunguje v rovnoměrném toku, a jak to změnit. Budete schopni nejen lidem pomáhat, jak se dostat ze stresu k úspěchu, ale také jim budete schopni předat a naučit je nezbytné vědomosti a informace.

Pro koho je Moderní stres management pro profesionály?

Kurz je určen především budoucím profesionálům, podnikatelům, koučům, trenérům, personalistům, kteří chtějí trvalou změnu a kteří chtějí sdílet tyto úžasné praktické informace a techniky s dalšími lidmi. Po dokončení kurzu změníte svůj pohled na stres a najdete vždy způsoby, jak zvýšit energii, ať už pro sebe nebo pro ty, které podporujete.

Úspěšným dokončením kurzu Moderní stres management pro profesionály získáváte možnost učit Moderní stres management – základní kurz, přístup k materiálům jen pro profesionály (mj. jak budovat svou MSM praxi). Získáváte také přístupu do skupiny dalších profesionálů, vaše členství se rozšíří na profesionální, prodlouží se o 1 rok a získáte další slevy a výhody. Dále obdržíte certifikát Profesionál Moderního stres managementu.

Proč současné stresové programy nefungují, ani fungovat nemohou?
Stres a jeho zvládání, nebo spíše NEzvládání.

Budete se tomu divit. Ve své práci používají nesprávný vědecký základ! Vychází z Yerkes-Dodsonova zákona, který v roce 1908 definovali psychologové Robert Yerkes a John Dodson při pokusech na krysách, a který ukazuje vztah mezi stimulací a výkonem.

Stres a zvládání stresu

Stres a zvládání stresu

To, na co se zde díváte, je polovina škály SUE, která je bez ENERGIE, a „optimální výkon“ je ve skutečnosti stresovým stav kolem -3 až -5. Tento model vede lidi do ještě většího stresu, protože mu chybí pozitivní křídlo škály SUE – nula až +10, neboli ENERGIE. Zde uváděný „maximální výkon“ je šílenstvím kolem dokola pobíhajících obchodníků, kteří jsou jako slepice bez hlavy, zatímco pokřikují, umírají na infarkt – mladí je jim 45 let!!!

Škála SUE - jednoduchý nástroj na stav energie a emocí. Obsahuje všechny emoce - pozitivní i negativní

Škála SUE – jednoduchý nástroj na stav energie a emocí. Obsahuje všechny emoce – pozitivní i negativní

Stres a zvládání stresu s pomocí Energistiky

Energistický graf a škála SUE jsou skutečným objevem. Zahrnují plnou šíři – všechny emoce, nejen ty negativní. Když je lidé poprvé uvidí, je to pro ně prozření. Když ví, co se opravdu děje, mění své životy.
• Máme zcela logickou, novou a naprosto mimořádnou teorii k čemukoliv, co kdy bylo o STRESU řečeno nebo napsáno
• Dále máme zcela nový, funkční model – Ze stresu k úspěchu (Chcete řídit auto z roku 1908 nebo moderní z roku 2015 …?)
• Máme praktické zkušenosti s tisíci lidmi, přes dvě desetiletí, že to opravdu funguje;
• a máme obrovskou sadu nástrojů, které pomáhají lidem Ze stresu k úspěchu.

Abychom vyřešili problém se stresem, potřebujeme jednoduše lidi posouvat na škále SUE nahoru, jakýmkoli způsobem – a to je téměř nekonečné.

Moderní stres management pro profesionály

Moderní stres management pro profesionály

Moderní stres management pro profesionály – přehled

Modul 1. Moderní stres management: Od stresu k úspěchu
Modul 2. Báječné struktury
Modul 3. Sféry vlivu
Modul 4. Moderní leadership
Modul 5. Stres management zaměřený na srdce
Modul 6. Stres management programy na míru / Programy zvládání stresu na míru
Modul 7. Bilionový trh
Modul 8. Nepředstavitelný úspěch

Moderni stres management pro profesionaly 2 - Moderní stres management pro profesionály

Pro účast na tomto kurzu, požadujeme úspěšné dokončení:
Moderní energetické ťukání pro profesionály

Doporučená literatura:
Trilion dolar stress solution (připravujeme)

Doporučení pro další krok:
Moderní energetický kouč